Wczytuję dane...
Gwarancja

Okres gwarancji podany jest na stronie każdego produktu. Ogólne zasady i warunki gwarancji zostały podane poniżej, przy czym termin 12 miesięcy jest to minimalny okres, na jaki przyznawana jest gwarancja. Na niektóre produkty polskich producentów gwarancja wynosi nawet 5 lat!

1. Sprzedający (Gwarant) gwarantuje, że sprzedawane produkty są wolne od wad fabrycznych.

2. Okres gwarancji trwa 12 miesięcy (lub dłużej - tak jak zaznaczono na karcie produktu) od dnia zakupu produktu.

3. Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że o sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie produktu lub jego części wynikłe z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy zakupie, w tym mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, użytkowania (np. przemoczenia, złej konserwacji, noszenia w torebce zbyt ciężkich przedmiotów), lub w wyniku wypadku;

- Naturalne zużycie produktu wskutek eksploatacji, w szczególności zabrudzenia, różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania, otarcia bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry;

- Uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem produktu;

- Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Sprzedającego;

- Wady powstałe wskutek niedbałości Kupującego;

- Uszkodzenia skóry spowodowane działaniem promieni słonecznych, wystawieniem produktu na zbyt wysokie lub niskie temperatury, otarciami, kontaktem produktu z kwasami, rozpuszczalnikami, ewentualnie innymi roztworami chemicznymi, wodą;

- Wady powstałe wskutek nieprawidłowej konserwacji i zabezpieczenia produktu przez działaniem warunków atmosferycznych (skórzane produkty należy zabezpieczać pastą do pielęgnacji; nie powinny być suszone na słońcu, wystawiane na deszcz i inne ciężkie warunki atmosferyczne);

- Zmatowienie, odbarwienie metalowych elementów produktu (metalowe elementy należy polerować suchą szmatką, by nie utraciły kolorytu);

- Produkty niepełnowartościowe (uszkodzone) i zakupione po obniżonej cenie;

5. W przypadku pojawienia się wad w okresie ważności gwarancji, Sprzedający dokona naprawy lub wymiany artykułu na swój koszt. Każdą reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres podany na stronie kontakt. Po otrzymaniu reklamacji obsługa sklepu odpowie na Państwa zgłoszenie reklamacyjne i poda adres pod który należy odesłać towar na koszt Kupującego, dołączając formularz reklamacji, gwarancje oraz kopię dowodu zakupu. Brak dowodu zakupu uprawnia Gwaranta do odmowy rozpatrzenia reklamacji.

6. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu oraz koszt zwrotu produktu do Kupującego w razie nieuwzględnienia reklamacji pokrywa Kupujący. Koszty dostarczenia naprawionego /wymienionego produktu pokrywa Sprzedający.

7. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

8. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego braku możliwości naprawy produktu, Kupującemu przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

9. W razie gdyby reklamowany produkt był wycofany z produkcji Kupującemu przysługuje prawo wyboru innego dowolnego produktu z oferty sklepu w kategoriach zaliczanych do Galanterii skórzanej, o cenie równej lub wyższej od reklamowanego, przy wyrównaniu różnicy ceny.

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Do pobrania:

- formularz reklamacji plik PDF

Wszyscy wiemy jaką radość sprawiają nam prezenty. W sklepei dlakazdego każdy znajdzie coś fajnego.

SPRAWDŹ