Wczytuję dane...
RODO - Klauzula obowiązku informacyjnego - zapis do newslettera

Administratorem Twoich danych osobowych jest dlaKazdego.net Wojciech Mazur z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. Mjr. Lazarowicza 25 (dalej dlaKazdego.net) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach marketingowych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapisaniem się przez Ciebie do Newslettera oraz realizacją jego wysyłki. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł/mogła otrzymywać od nas Newsletter w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażone przez Ciebie zgody mogą być w każdej chwili odwołane; cofnięcie wyrażonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

dlaKazdego.net będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz dlaKazdego.net , a ponadto dlaKazdego.net będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

W przypadku, gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania przez Ciebie zgody na korzystanie z prowadzonej przez Spółkę usługi Newsletter.

Kontakt 

Masz dodatkowe pytania związane z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 791 999 798, E-mail: sklep@dlakazdego.net

dlaKazdego.net
39-200 Dębica
ul. Mjr. Lazarowicza 25

Wszyscy wiemy jaką radość sprawiają nam prezenty. W sklepei dlakazdego każdy znajdzie coś fajnego.

SPRAWDŹ