Wczytuję dane...
RODO - Klauzula obowiązku informacyjnego - do regulaminu, zakładania konta

Administratorem Twoich danych osobowych jest dlaKazdego.net Wojciech Mazur z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. Mjr. Lazarowicza 25 (dalej dlaKazdego.net) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach marketingowych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach marketingowych dlaKazdego.net, gdzie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem dlaKazdego.net jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.

dlaKazdego.net będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz dlaKazdego.net, a ponadto dlaKazdego.net będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

Informujemy, że jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Kontakt 

Masz dodatkowe pytania związane z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 791 999 798, E-mail: sklep@dlakazdego.net

dlaKazdego.net
39-200 Dębica
ul. Mjr. Lazarowicza 25

Wszyscy wiemy jaką radość sprawiają nam prezenty. W sklepei dlakazdego każdy znajdzie coś fajnego.

SPRAWDŹ