Wczytuję dane...
RODO - Klauzula obowiązku informacyjnego - formularz kontaktowy, zapytanie o produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest dlaKazdego.net Wojciech Mazur siedziba: 39-200 Dębica, ul. Mjr. Lazarowicza 25 (dalej dlaKazdego.net)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną do dlaKazdego.net Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do dlaKazdego.net z prośbą o udzielenie informacji.Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a dlaKazdego.net

dlaKazdego.net będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz dlaKazdego.net Ponadto dlaKazdego.net będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

W przypadku, gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania przez Ciebie zgody na korzystanie z prowadzonej przez Spółkę usługi Newsletter.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel:+48 791 999 798, E-mail: sklep@dlakazdego.net

dlaKazdego.net
39-200 Dębica
ul. Lazarowicza 25

 

Wszyscy wiemy jaką radość sprawiają nam prezenty. W sklepei dlakazdego każdy znajdzie coś fajnego.

SPRAWDŹ